W tym temacie znajdują się komentarze do artykułu Ommen: dom cynowych żołnierzyków i były członek Związku Hanzeatyckiego