Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin serwisu

05.02.2009.

Regulamin Serwisu

 • 1. Wstęp

  • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Moja Niderlandia, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mojaniderlandia.pl, a także prawa i obowiązki użytkowników serwisu, jak i zakres odpowiedzialności oraz obowiązki podmiotu prowadzącego serwis Moja Niderlandia. Przed rejestracją użytkownicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z niniejszym regulaminem i zaakceptowania jego postanowień.
  • Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
   • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
   • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204),
   • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).
 • 2. Definicje

  • Serwis – serwis Moja Niderlandia znajdujący się pod adresem elektronicznym www.mojaniderlandia.pl, stanowiący własność Administratora;
  • Administrator – Inventive Logic sp. z o.o. sp.k.  z siedzibą w Gdańsku (80 – 386), ul. Lęborska 3B posiadający nr NIP: 957-09-36-720, REGON: 220206151, nr telefonu: +48 58 733 08 30 lub +47 21 999 416 adres e-mail: mail@ilogic.pl będący właścicielem Serwisu;
  • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług zaoferowanych przez Serwis;
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usług odpłatnych w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą;
  • Klient – Użytkownik lub Konsument dokonujący zakupu Usług lub towarów oferowanych przez Administratora;
  • Profil – strona Użytkownika w ramach Serwisu, do której uzyskuje on dostęp przy użyciu loginu oraz hasła, zawierająca jego dobrowolnie podane dane oraz zdjęcia przekazane przez niego do serwisu, z możliwością zapoznania się z nimi przez innych użytkowników; założenie Profilu poprzez Rejestrację i korzystanie z niego jest bezpłatne, chyba że Użytkownik chce skorzystać z Usług odpłatnych, jakie oferuje dodatkowo Administrator;
  • Usługa – usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności Stron, poprzedzona Rejestracją Użytkownika;
  • Usługa odpłatna – usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, do której dostęp Użytkownik uzyskuje po uiszczeniu Ceny
  • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych, w tym danych o charakterze osobowym, niezbędnych dla utworzenia Profilu.
  • Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Serwisu, służący Rejestracji Użytkownika.
  • Dane – zestaw danych Użytkownika, w tym danych o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usług.
  • Pliki - pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika w Serwisie.
 • 3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
  • Nazwa Serwisu, wygląd graficzny, jego koncepcja, oprogramowanie stanowią własność Administratora i stanowią przedmiot ochrony prawnej.
 • 4. Rejestracja

  • W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje Rejestracji.
  • Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
  • Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mojaniderlandia.pl.
  • Wypełnienie pól oznaczonych znakiem „*” jest niezbędne dla dokonania Rejestracji oraz korzystania z Serwisu.
  • Użytkownik podaje w szczególności:
   • imię i nazwisko,
   • nazwę Użytkownika,
   • adres e-mail,
   • miejscowość w Belgii, Holandii (miasto),
   • płeć.
  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego i jego przesłanie poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że
   • podane w Formularzu rejestracyjnym Dane oraz są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym oraz podane zostały dobrowolnie,
   • zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
   • zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.
  • Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail. Profil zostaje aktywowany po dokonaniu potwierdzenia adresu e-mail.
  • Użytkownik ma możliwość utworzenia Profilu w Serwisie poprzez połączenie z jego kontem na portalu społecznościowym „Facebook”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w takim wypadku zostaną zaimportowane jego Dane w zakresie:
   • imię i nazwisko,
   • data urodzenia,
   • miejsce pobytu,
   • status,
   • adres e-mail,
   • zdjęcie profilowe.
  • Połączenie konta w portalu „Facebook” z Profilem w Serwisie wiąże się z możliwością publikacji informacji przez Administratora dotyczących Serwisu, na osi czasu Użytkownika w portalu „Facebook”.
 • 5. Profil

  • Korzystanie z Profilu jest możliwe po zalogowaniu się na stronie Serwisu, przy użyciu hasła oraz loginu podanego przez Użytkownika.
  • Hasło do profilu ma charakter poufny. Użytkownik może zmieniać swoje hasło dowolną ilość razy.
  • Zabrania się udostępniania swojego Profilu osobom trzecim, chyba że posiadaczem Profilu jest firma, która udostępnia utworzony Profil w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.
  • Dla jednego adresu e-mail może zostać utworzone tylko jeden Profil.
  • W ramach Profilu Użytkownik może w szczególności:
   • Edytować swój Profil, zamieszczać w nim dodatkowe Dane i informacje o sobie oraz swój wizerunek,
   • Przesyłać innym Użytkownikom wiadomości tekstowe w ramach Serwisu,
   • zapraszać innych Użytkowników do grona swoich znajomych oraz dodawać znajomych,
   • zamieszczać komentarze, brać udział w forum dyskusyjnym,
   • dodawać Pliki video oraz oglądać Pliki video zamieszczone przez innych Użytkowników,
   • zamieszczać i pobierać inne Pliki, w szczególności graficzne oraz tekstowe
  • Użytkownik posiada możliwość uzupełniania swojego Profilu o dodatkowe informacje, których podanie jest dobrowolne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszystkiego jego Dane zamieszczone w Profilu są widoczne dla innych Użytkowników.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu, komentarzach, blogu, forach dyskusyjnych treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
  • Niedozwolonym jest korzystanie z Serwisu w celach badawczych, analitycznych oraz w celu przeprowadzania sondaży publicznych.
  • Niedozwolonym jest udostępnianie osobom trzecim Danych uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
  • Użytkownik ma prawo do likwidacji swojego Profilu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
  • Usunięcie Profilu przez Użytkownika wiąże się z bezpowrotną utratą jego Danych zamieszczonych w Serwisie.
 • 6. Odpowiedzialność

  • Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgody z jego przeznaczeniem oraz z poszanowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
  • Zabrania się nękania innych użytkowników w funkcji „wiadomości prywatne”. Konto użytkownika który nęka inne osoby zostanie usunięte.
  • Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych i Plików zamieszczanych przez Użytkowników.
  • Postanowienie ust. 5 powyżej nie ma zastosowania, jeśli Administrator poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych i Plików lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 • 7. Forum oraz komentarze

  • Forum Serwisu służy do wymiany poglądów pomiędzy Użytkownikami Serwisu na różne tematy, w przeznaczonych do tego działach.
  • Treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie są poglądami i opiniami Administratora.
  • W celu uniknięcia powielania na forum wątków dotyczących takich samych tematów, zakładanie przez Użytkownika nowego wątku/tematu na forum powinno zostać poprzedzone skorzystaniem przez niego z wyszukiwarki tematów.
  • Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
  • Podczas korzystania z forum zabrania się w szczególności:
   • publikacji treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, pornograficznych, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,
   • publikacji informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
   • wykorzystywania Forum do zakładania innych klubów, stowarzyszeń, ich reklamowania oraz namawiania Użytkowników do przejścia lub odwiedzin innych stron internetowych o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Administratora, bez zgody Administratora,
   • publikacji reklam (w tym jako wizerunku Użytkownika),
   • celowego wywoływania sporów,
   • publikacji treści reklamowych/ogłoszeniowych (w tym jako wizerunek Użytkownika w jego Profilu),
   • publikacji wypowiedzi wyłącznie dużymi literami, z dużą ilością znaków zapytania, wykrzykników i wielokropków łamiących zasady polskiej pisowni, nadużywania wielkich liter w treści postów (zdania pisane wyłącznie wielkimi literami), a także pisania całej treści postu powiększonym lub zmniejszonym względem standardowego krojem pisma.
   • umieszczania na forum i w komentarzach treści niezgodnych z tematyką wątku,
   • umieszczania na forum i w komentarzach jednej wypowiedzi po drugiej (zaleca się korzystanie z możliwości edycji postu), chyba, że od poprzedniego wpisu upłynęło co najmniej 48 godzin,
   • zakładania na forum wątku z pytaniem, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”,
   • zamieszczania ofert związanych z poszukiwaniem i oferowaniem nielegalnego oprogramowania i przetworzonych elektronicznie treści chronionych prawem autorskim,
   • nadużywania emotikonów.
  • Nad prawidłowym działaniem forum czuwają administratorzy forum oraz moderatorzy. Użytkownicy są zobowiązani zgłaszać im wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem forum i komentarzy, jak i przypadki złamania regulaminu. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zaleceń administratorów i moderatorów.
  • W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje administrator forum lub moderator, może dokonać blokady Profilu, uniemożliwiającej Użytkownikowi zalogowanie się do niego.
  • Zablokowanie Profilu, o którym mowa w ust.7 powyżej powoduje niemożność zalogowania się do Serwisu i tym samym korzystanie z jego Usług do momentu odblokowania.
  • O dokonaniu blokady Użytkownik zostaje powiadomiony na adres e-mail podany w Profilu.
  • W razie dopuszczenia się przez Użytkownika naruszeń, które skutkowałyby ponowną blokadą, Administrator ma prawo do usunięcia Profilu Użytkownika.
  • O zamiarze usunięcia Profilu Użytkownik zostaje poinformowany na aktualne adres e-mail.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest uregulowane przez postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • 8. Ogłoszenia

  • Zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie mogą dokonać mogą tylko zarejestrowani Użytkownicy.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość ogłoszenia oraz jego treści.
  • Ogłoszenia są moderowane. Administrator dokłada starań, aby ogłoszenie ukazało się najszybciej jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 24 h od jego przekazania przez Użytkownika do publikacji.
  • Nie publikuje się ogłoszeń:
   • nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)
   • zawierających informacje ściśle polityczne, służące propagowaniu danej opcji politycznej,
   • zawierających informacje łamiące przepisy prawa, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, i wulgarne
   • będących prośbami o wsparcie finansowe (z wyjątkiem przekazywania 1% na rzecz OPP – Organizacje Pożytku Publicznego),
   • ogłoszenia lub jego usunięcia, jeżeli będzie ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w tym przedmiocie.
  • Ogłoszenie powinno być zamieszczone przez Użytkownika w odpowiedniej kategorii tematycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przyporządkowania ogłoszenia do właściwej kategorii, biorąc pod uwagę treść ogłoszenia, jako kryterium przyporządkowania.
  • Prawo do zablokowania Profilu lub jego usunięcia (a tym samym niemożności publikacji przez niego ogłoszeń), o którym mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu znajduje odpowiednio zastosowanie do publikacji ogłoszeń.
  • Publikacja ogłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego znajdującego się w zakładce Serwisu o nazwie „Ogłoszenia; dodaj ogłoszenie”.
  • Ogłoszenia o tej samej bądź podobnej treści nie mogą być wielokrotnie publikowane.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania użytkowników nie stosujących się regulaminu.
 • 9. Prawo własności intelektualnej i ochrona wizerunku

  • Użytkownik oświadcza, że udostępnione przez niego Dane/Pliki zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności że Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do Plików oraz że swym działaniem, polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich.
  • Poprzez zamieszczenie Danych/Plików, w szczególności wizerunku, wypowiedzi lub innych materiałów Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  • Zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, pomimo usunięcia Profilu Użytkownika, zamieszczone przez Użytkownika Dane/Pliki nie podlegają usunięciu i mogą być wykorzystywane przez Administratora w późniejszym czasie.
  • Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie Danych/Plików poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie. Jednakże, w oparciu o licencję jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Dane i Pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane od jakiego Użytkownika pochodzą.
 • 10. Postanowienia końcowe

  • Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy/Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.mojaniderlandia.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.
  • W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Profil uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie usunięcie swojego Profilu w Serwisie.
  • Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  • Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
Zmieniony ( 13.12.2023. )

Bliżej nas