Pilne! Proszę o pilne włączenie się w modlitwę różańcową w intencji ks. Pawła Miraszewskiego.