W oryginalnej może dojść do zerwania gwintu, te na zapadce są lepsze