Hello i am looking for Polish worker who lives in Malanow or in the Region and works in the Netherlands.
I want to ask him if he is willing to bring with him from Malanow to the Netherlands a luggage screen from a car.The shop in Malanow Kapikar does not want to deliver it to the Netherlands.
The address is: Auto-onderdelen KAPIKAR
Grąbków 4
62-709 Malanów
Witam Szukam Polskiego pracownika, który mieszka w Malanowie lub w regionie i pracuje w Holandii.
Chcę zapytać go, czy jest gotów zabrać ze sobą z Malanow do Holandii ekran bagażowy z samochodu. Sklep w Malanow Kapikar nie chce wysyłać go do Holandii.
Adres: Auto-onderdelen KAPIKAR
Grąbków 4
62-709 Malanów
Oczywiście zapłacę kwotę za wzienie go do Holandii
Mój poczta elektroniczna: keesderover@gmail.com
Of course i will pay an amount for taking it to the Netherlands
My email: keesderover@gmail.com