Cześć!
Moi drodzy, wypełniam pit 36 i pit zg. Zapewne robiliście to choć kilka razy, ja pierwszy, dlatego rada będzie mi złotą.

dzięki naszej stronie znam:
fiscaal loon to całkowity dochód brutto
loonheffing zapłacone podatki o premie
arbeidskorting odciągnięta ulga podatkowa

werkgeversheffing ZVW ? (wiem, że związane z ubezp.)
total premies werknemersverzekeringen ?

z powodu braku znajomości języka ogromnie proszę tylko o informację, które z wyżej wskazanych mogę odjąć z dochodu brutto jako koszty uzyskania przychodu (ogólnie podatki)? czy są tu wymienione moje koszta ubezp zdrow?
w Niderlandach przez metodę proporcjonalnego rozliczenia mogę owe ponoć odliczyć.
pozdrawiam Was