Jakieś Panie Eindhoven ukkadzik sponso wchodzi jak najbardziej??